Wat zijn de beste vloertanks?
De beste vloertanks zijn tanks die zijn vervaardigd volgens uw eisen op het gebied van uitrusting, afmetingen, type deksel, dekseldikte, dekseldichtheid, dekselbelasting, type en posities van kabelinvoeren, ontwerp voor betongieten of holle vloerinstallatie, aanpassing van de kabeluitgang aan de omgeving en meer. Het merk StarConnex voldoet bijvoorbeeld aan deze criteria. Als de technische eisen laag zijn, bijvoorbeeld voor een paar WSD onder een bureau, zijn er vele merken beschikbaar en dan zijn de goedkoopste vaak de beste keuze.

Wat is het verschil tussen vloercontactdozen en vloertanks?
De termen zijn niet gestandaardiseerd en worden door verschillende fabrikanten verschillend gebruikt. Zo worden StarConnex vloercontactdozen tot 4 dm² dekkingsgrootte als zodanig aangeduid, daarboven als vloertanks.

Zijn er vloertanks met gecombineerde wateraansluiting en stopcontacten?
Ja, StarConnex vloertanks zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar als combinatietank. Geeist is echter een spatbescherming tussen de wateraansluiting en de stopcontacten. Vereist is ook een niet-afsluitbare afvalwateraansluiting in de bodem van de vloertank, die moet worden aangesloten op een afvalwaterkanaal. Dit om te voorkomen dat een defecte waterslang een waterniveau in de vloertank veroorzaakt dat onder spanning staande delen zou kunnen bereiken. Indien een afsluitbare afvalwateraansluiting vereist is, kan deze extra worden aangebracht.

Is "waterdicht IP65, IP66, IP67" voldoende voor vloertankdeksels?
Nee. Omdat vloertankdeksels horizontaal zijn, loopt het water er niet af, maar blijft het staan, wat overeenkomt met een permanente onderdompeling in water. Het IEC specificeert echter in DIN EN 60529 dat bij IP67 binnen de eerste 30 minuten zoveel water mag binnendringen dat dit geen schadelijke gevolgen heeft. In buitengebieden regent het echter langer, en in binnenruimten tellen de afzonderlijk kleine hoeveelheden water die zijn binnengedrongen bij elke nieuwe natte reiniging op, verdampen vervolgens en zetten zich in de vloertank af als condensaat op elektrische apparaten zoals aardlekschakelaars, waar ze tot schadelijke effecten kunnen leiden. Vloertankdeksels met beschermingsklasse IP68 moeten daarentegen bij onderdompeling permanent waterdicht zijn, wat de bovengenoemde schadelijke effecten voorkomt.

Een uitzondering vormen vloertanks zonder watergevoelige armaturen en die in vloeren met droge of bijna droge reiniging binnenshuis, bijvoorbeeld met vloerbedekking of alleen vochtige veegreiniging. Hier kunnen beschermingsklassen van IP00 tot IP67 volstaan. In de VS is er echter op gewezen dat een vloerstopcontact dat niet IP68-proof is, levensgevaarlijk kan worden voor schoonmaakpersoneel als een mop te nat is of een emmer water wordt omgegooid. Vloertanks van StarConnex hebben standaard al IP68 waterdichte deksels en zijn dus geschikt voor buiten en voor reiniging met natte schoonmaakmachines.

Is "waterdicht IP65, IP66, IP67" voldoende voor vloertankdeksels?
Dit is alleen voldoende voor droge of bijna droge reiniging binnenshuis en meestal voor verticale deksels, bijvoorbeeld van schakelkasten, waar het water naar beneden afloopt. Vloertankdeksels liggen echter horizontaal zodat het water er niet afloopt maar boven de dekselafdichting blijft totdat het wordt verwijderd of verdampt en tot die tijd via deze niet-waterdichte afdichtingen in de vloertank kan sijpelen. Alleen IP68 is waterdicht tegen stilstaand water. Vloertanks van het merk StarConnex bieden bijvoorbeeld standaard IP68 waterdichte deksels.

 
Hoe kunnen de vloervaten worden uitgelijnd met het tegelrooster?
Als de dekvloer als vormgevingselement zonder bedekking moet blijven, moeten de vloervaten vóór het plaatsen van de dekvloer dienovereenkomstig worden uitgelijnd en met een cementlepel op elke hoek aan het ruwe beton worden bevestigd. De reden hiervoor is dat het niet mogelijk zou zijn om later opgevulde posities visueel te verbergen.
 
Als de dekvloer moet worden bedekt met kunststof, terrazzo, parket of tapijt, kan de bekisting voor vloertanks worden ontkist. StarConnex vloertanks zijn voorzien van betonankers van 20 tot 80 mm die, afhankelijk van de belasting, aan vier zijden ongeveer 20/mm onder de bovenkant van het deksel zijn geschroefd. Dienovereenkomstig moet de uitsparing hiervoor rondom 50 - 100 mm groter zijn dan de vloertank. Voorts moet aan elke zijde van de vloertank waar kabels worden ingevoerd, een kabelgeleidingsruimte overblijven die overeenkomt met de kabeldiameters; meestal is 200 mm voldoende. Voorts moet aan elke zijde van de vloertank waar leidingen, b.v. voor water of perslucht, worden ingevoerd, een leidingdoorvoerruimte blijven die overeenkomt met de leidingdiameters; 400 mm is gewoonlijk voldoende. Kabel- en leidinginvoeren aan de onderzijde vereisen geen zijdelingse manoeuvreerruimte.
 
Als de dekvloer met tegels wordt bedekt en de vloertanks volgens het tegelrooster moeten worden geplaatst, moet voor elke vloertank een uitsparing van 3 x 3 worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een vloertank van 500 x 500 mm een uitsparing van minimaal 1.500 x 1.500 mm. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat een vloertank later altijd correct in het tegelraster kan worden geplaatst.
 
Als een vloertank precies op een tegelvoeg moet worden geplaatst, wordt om optische redenen een tegelvoeg op het deksel van de vloertank in dezelfde lijn aanbevolen.
 
Als een vloertank precies op een tegelvoeg moet worden geplaatst die precies op een dekvloerscheidingsvoeg loopt, is een speciaal accessoire nodig, zodat de vloertank niet star twee dekvloerelementen verbindt. Dit speciale accessoire is beschikbaar voor StarConnex vloertanks.
 
Als een vloertank in een spouwvloer moet worden geïnstalleerd, moeten alle verbindingen aan de onderzijde worden aangebracht en mogen geen laterale bindingsankers worden gebruikt. Dan kan de geïnstalleerde vloertank te allen tijde weer worden verwijderd voor toegang tot het kabelgeleidingsniveau aan de bovenkant.